MEGA e-Fatura/e-Defter 
Kagitsiz ortam, eDevlet kolayligi 

Elektronik Fatura kullanma ve elektronik Defter tutma zorunlulugu; 397 Sira No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebligin yayimi ile birlikte Elektronik Fatura Uygulamasi (e-Fatura Uygulamasi) hizmete alinmis bulunmaktadir. 

416 Sira No'lu Vergi Usul Genel Tebligi ile 213 sayili Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarinca fatura 
düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura uygulamasindan yararlanabilecektir. 

6762 sayili Türk Ticaret Kanununun "Defter Tutma Mükellefiyeti" baslikli 66 nci maddesinin ikinci fikrasinda 
yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve isletme defterinin elektronik ortamda veya dosyalama 
suretiyle tutulabilecegi ve bu defterlerin açilis ve kapanis onaylarinin sekli ve esaslari ile bu defterlerin nasil 
tutulacaginin Gümrük ve Ticaret Bakanligi ile Maliye Bakanliginca çikarilacak müsterek bir tebligle belirlenecegi 
hükme baglanmis olup, bu kapsamda yayimlanan 1 Sira Numarali Elektronik Defter Genel Teblig ile yevmiye 
defteri ile defteri kebirin elektronik defter (e-defter) olarak tutulabilmesine olanak saglanmistir. 

Ayrica 213 Sayili Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fikrasina 5766 sayili Kanun'un 17 inci 
maddesi ile eklenen hükmü uyarinca elektronik defter, belge ve kayitlarinin olusturulmasi, kaydedilmesi, 
iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmasi ve düzenlenmesi 
uygulamasina iliskin usul ve esaslari belirleme yetkisi Maliye Bakanligi'na verilmis olup, bu yetki çerçevesinde 
14/12/2012 tarihinde yayimlanan 421 Sira Numarali Vergi Usul Kanunu Genel Teblig ile e-fatura uygulamasina 
geçmek ve e-defter tutmak zorunda olan mükellef gruplari belirlenmistir. 

* MEGA e-Fatura modülü ile, GIB portal veya entegratör portali ile muhatap olmadan, direkt MEGA arayüzüve kolayligi ile tüm e-Fatura islemleri yapilabilmektedir.