Içerik

Bilindigi üzere, 6762 sayili Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” baslikli 66 nci maddesinin ikinci fikrasinda yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve isletme defterinin elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecegi ve bu defterlerin açilis ve kapanis onaylarinin sekli ve esaslari ile bu defterlerin nasil tutulacaginin Gümrük ve Ticaret Bakanligi ile Maliye Bakanliginca çikarilacak müsterek bir tebligle belirlenecegi hükme baglanmis olup, bu kapsamda yayimlanan 1 Sira Numarali Elektronik Defter Genel Teblig ile yevmiye defteri ile defteri kebirin elektronik defter (e-defter) olarak tutulabilmesine olanak saglanmistir.

 

Ayrica 213 Sayili Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fikrasina 5766 sayili Kanun’un 17 inci maddesi ile eklenen hükmü uyarinca elektronik defter, belge ve kayitlarinin olusturulmasi, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmasi ve düzenlenmesi uygulamasina iliskin usul ve esaslari belirleme yetkisi Maliye Bakanligi’na verilmis olup, bu yetki çerçevesinde 14/12/2012 tarihinde yayimlanan 421 Sira Numarali Vergi Usul Kanunu Genel Teblig ile e-fatura uygulamasina geçmek ve e-defter tutmak zorunda olan mükellef gruplari belirlenmistir.

 

Kapsama Giren Mükellefler
421 Sira Numarali Vergi Usul Kanunu Genel Teblig ile;
 

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu kapsaminda madeni yag lisansina sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yilinda mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satis hasilatina sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayili Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayili listedeki mallari imal, insa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yilinda mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satis hasilatina sahip olanlar.

397 Sira No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligin yayimi ile birlikte Elektronik Fatura Uygulamasi (e-Fatura Uygulamasi) hizmete alinmis bulunmaktadir.
 416 Sira No'lu Vergi Usul Genel Tebligi ile 213 sayili Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarinca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura / e-Defter uygulamasindan yararlanabilecektir.          
 

Sartlar

– Elektronik Fatura uygulamasindan yararlanma iznine sahip olunmasi ,

– Mali Mührün temin edilmis olmasi,

– Elektronik Defter tutulmasi, kaydedilmesi, onaylanmasi, saklanmasi ve ibrazinda kullanilacak yazilimin uyumluluk onayi almis bir yazilim olmasi.

– e-Defter müracaatinin yapilmis olmasi

 

Zorunlu Uygulamaya Geçis Tarihi

– 2014 takvim yili içerisinde müracaat (31 Aralik son), 2015 Ocak uygulamaya geçis

- Özel hesap dönemi olanlar; Kasim mür. Aralik 2014 uygulama

 

Detayli bilgi için: http://www.eDefter.gov.tr