H1

H2

H2

Duyurular

e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi

Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan...

E-Devlet sonrası yeni sistem

 ile vatandaşa büyük kolaylık sağlayan hükümet yeni uygulamalar il...

e-Defter Uygulamasının Teknik Mimarisi

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır...

e-defter ve e-fatura kapsamı genişletildi ...

20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392
TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 454)
1. Gi...